Eerste € 10.000,00 bereikt!

14-06-2018 | 21:37

Een mooi resultaat dat we te danken hebben aan alle mooie donaties en hulp van sponsoren.

Wij als ouders van Rick zijn hier zeer dankbaar voor en is voor ons zeker een stimulans zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar CVID. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en waar het geld aan wordt besteed.