Eerste € 10.000,00 bereikt!

Normal 3ec4d73a0736fb66de0c0e1d0b59580e536bdf7d
14-06-2018 | 21:37

Een mooi resultaat dat we te danken hebben aan alle mooie donaties en hulp van sponsoren.

Wij als ouders van Rick zijn hier zeer dankbaar voor en is voor ons zeker een stimulans zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar CVID. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en waar het geld aan wordt besteed.